Imię:
Adres email:

Poleć treść:


Kontrola higieny w szkole

Redakcja portalu, 31 Styczeń 13 Dodaj komentarz Wyślij Drukuj

Kontrola higieny w szkole

Zgodnie z obecnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz.U. Nr 130, poz. 1196) oraz zaleceniami Instytutu Matki i Dziecka zawartymi w publikacji "Standardy i metodyka pracy pielęgniarki i higienistki szkolnej" odstąpiono od wcześniej stosowanej procedury kontroli czystości uczniów (dwukrotnie w czasie roku szkolnego wszystkich uczniów) jako naruszającej poczucie godności dziecka. Ponieważ jednak wszawica nie zniknęła dzięki temu rozporządzeniu w jakiś cudowny sposób, zaniepokojeni nauczyciele i rodzice z różnych źródeł próbowali się dowiedzieć w jaki sposób można temu zjawisku przeciwdziałać.

Ostatnio na owe zapytania swoje oficjalne stanowisko przedstawił Rzecznik Praw Dziecka w piśmie skierowanym do kuratorów oświaty i z prośbą o jego upowszechnienie w nadzorowanych przez nich placówkach.

Jak napisał Rzecznik: „Dzieciom objętym obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcącym się w szkołach ponadgimnazjalnych przysługuje prawo do szczególnej opieki zdrowotnej”. W ramach tej opieki, w 2004 roku Instytut Matki i Dziecka Zakładu Medycyny Szkolnej opublikował „Standardy w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną i lekarza podstawowej opieki zdrowotnej”. Choć standardy te nie mają charakteru obowiązującej regulacji prawnej, jednak zostały przyjęte do stosowania ze względu na ujednolicenie wymagań w zakresie postępowania w profilaktycznej opiece nad uczniami.

Zgodnie z tymi standardami, pielęgniarka lub higienistka szkolna w ramach profilaktycznej opieki rozpoznaje problemy zdrowotne i społeczne uczniów, w tym w zakresie higieny osobistej. Dotyczy to również zagadnienia tzw. kontroli czystości uczniów. Wprawdzie nie wolno teraz pielęgniarce przeprowadzać kontroli publicznie, jednak prawo nie zabrania przeprowadzania jej w sposób właściwy, zaś w sytuacji zagrożenia jest ona wręcz niezbędna. A działania podejmowane na terenie szkoły przez pielęgniarkę w sposób właściwy, uwzględniający obowiązujące standardy, nie naruszają godności dziecka. 

Prawidłowa kontrola czystości uczniów wg RPD powinna przebiegać w sposób następujący: „W sytuacji, gdy pielęgniarka zaobserwuje sama lub uzyska informację od wychowawcy klasy, że stan higieny osobistej ucznia budzi zastrzeżenia, powinna zaprosić go do gabinetu po wcześniejszym uprzedzeniu, na rozmowę bez obecności osób trzecich. Rozmowa ta wymaga od niej wykazaniem się taktem i empatią. Powinna poinformować ucznia, że jej celem jest udzielenie mu pomocy w pielęgnacji własnego ciała, sprawdzenie czy nie ma zmian na skórze, we włosach które wymagają leczenia. Działania te powinny zakończyć się ustaleniem, czy i jakie, uczeń ma trudności w utrzymaniu higieny osobistej i udzieleniu mu (oraz jego rodzicom) pomocy w znalezieniu sposobu ich rozwiązania. W przypadku rozpoznania wszawicy, pielęgniarka/higienistka szkolna powinna poinformować o tym rodziców lub opiekunów prawnych dziecka, przedstawić zagrożenie i zaproponować metody leczenia. W razie potrzeby pielęgniarka może kontynuować okresowe spotkania indywidualne z tymi uczniami”. Należy przy tym podkreślić, iż pielęgniarka szkolna zobowiązana jest do przestrzegania prawa ucznia do prywatności i poszanowania godności osobistej dziecka oraz zachowania tajemnicy zgodnie z prawami pacjenta.

Istnieje oczywiście możliwość, słabo zaznaczona w piśmie Rzecznika, że niektórzy rodzice wyrażą sprzeciw wobec informacji o kontroli higienicznej swojego dziecka, bądź nie podejmą niezbędnych działań higienicznych. W takich przypadkach z pomocą przychodzi „Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży”, wg którego: „…należy zawiadomić dyrektora placówki, o obawach co do właściwego wykonywania obowiązków rodzicielskich wobec dziecka. W przypadku uporczywego uchylania się rodziców lub opiekunów dziecka od działań mających na celu ochronę jego zdrowia i dbałości o higienę, dyrektor szkoły zawiadamia pomoc społeczną. Brak działań rodziców może bowiem rodzić podejrzenie o zaniedbywanie przez nich dziecka, a w pewnych przypadkach, podejrzenie o nadużycia popełniane wobec dziecka w jego środowisku domowym. Z tego względu, brak współpracy z rodzicami nie może być przez władze szkolne lekceważony. W sytuacji, kiedy rodzice lub opiekunowie nie mogą lub nie są w stanie sprostać zadaniu sprawowania opieki nad dzieckiem w sposób, który chroni jego dobro - niezbędne jest udzielenie tej rodzinie pomocy opiekuńczo-wychowawczej w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.)


/bozal/
 

Skojarzone pliki:
Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Kuratorów Oświaty [pdf]
Stanowisko Instytutu Matki i Dziecka w sprawie kontroli czystości uczniów przez pielęgniarki i higienistki szkolne [pdf]
 

Podziel się
KOMENTARZE
Aktualnie brak komentarzy. Bądź pierwszy, wyraź swoją opinię

DODAJ KOMENTARZ
Zaloguj się albo Dodaj komentarz jako gość.

Dodaj komentarz:ZOBACZ TAKŻE
REKLAMA
SPOŁECZNOŚĆ
Kategorie
Technologia
NAJNOWSZE ARTYKUłY

Jak powinni zachowywać się nauczyciele wobec dzieci?

Łukasz Srokowski 29 Maj 2016

ZNP apeluje do PiS w sprawie przywrócenia statusu nauczyciela pracownikom pedagogicznym placówek opiekuńczo-wychowawczych

Redakcja portalu 28 Maj 2016

Jakich nauczycieli potrzebuje dziś szkoła?

Witold Kołodziejczyk 28 Maj 2016

Przedwojenny maturzysta czy dzisiejszy magister? Niektórzy twierdzą, że pierwszy był lepiej wykształcony

Tomasz Małkowski 27 Maj 2016

Digital Champions 2016 - zostań cyfrowym mistrzem!

Redakcja portalu 27 Maj 2016


OSTATNIE KOMENTARZE

Konferencja "Czy ocenianie może być OK"

julun 30 Maj 2016, 05:44

Konferencja "Czy ocenianie może być OK"

julun 30 Maj 2016, 05:42

Konferencja "Czy ocenianie może być OK"

julun 30 Maj 2016, 05:40

RPD: O prawie rodziców do uczestniczenia w procesie edukacji dziecka

~ French open 2016(Gość) z: http://www.tennis2016live.com/ 29 Maj 2016, 07:15

Konferencja "Współczesne wyzwania w pracy z młodzieżą"

~ En iyi Paykasa(Gość) z: http://profiles.wordpress.org/paykasakartlari/ 28 Maj 2016, 23:56


Powrót do góry
logo_unii_europejskiej